Bako

VITAJTE NA STRÁNKACH CHOVATEĽA PAPAGÁJOV

Bako

VITAJTE NA STRÁNKACH CHOVATEĽA PAPAGÁJOV

VITAJTE NA STRÁNKACH CHOVATEĽA PAPAGÁJOV

Bako

  DÔLEŽITÉ RADY pri kúpe a chove Papagája sivého Žako Kongo v byte

Môj chov Papagájov sivých Žako Kongo

Papagáje sivé Žako kongo chovám od roku 1995 čo je už 25 rokov.

Na základe dlhoročných vlastných skúseností, pozorovaní, ale aj experimentov som sa dopracoval k tomu:

  • ako treba papagája správne ručne dokrmovať
  • ako sa k nemu už od malička pri dokrmovaní treba správať a vychovávať ho
  • ako ho správne socializovať
  • ako ho treba pred odovzdaním novému majiteľovi vycvičiť
  • v akom ideálnom veku je papagája treba odovzdať novému majiteľovi

ale aj:

  • aká klietka do bytu je pre tento druh papagája najlepšia
  • čo si má nový majiteľ pred prevzatím papagája v dostatočnom predstihu pripraviť
  • aké podmienky treba tomuto druhu papagája v byte vytvoriť
  • ako sa k nemu treba od začiatku správať, aby bol papagáj spokojný, zdravý a v dobrej kondícii

Keďže papagáje Žako kongo chovám už 25 rokov s pravideľnými každoročnými odchovmi, to čo sa dočítate nižšie nieje len teória, alebo nejaké bludy získané z internetu. Je to teória podložená dlhoročnou chovateľskou praxou s chovateľskými výsledkami tohto druhu papagája.

Papagáj sivý - Žako kongo (Psittacus erithacus)

je veľmi inteligentný a najučenlivejší zo všetkých druhov papagájov, pritom je kľudný, nehlučný a spoločenský. Ručne (teda umelo človekom) odchovaný je prirodzene krotký a je veľmi dobrým spoločníkom človeka. Na chov je pritom nenáročný a zvládne ho aj úplný začiatočník. Je to najvhodnejší papagáj do bytu. V byte ho môžete chovať samého, alebo v páre.

CITES a Papagáj sivý - Žako kongo

Táto časť je veľmi dôležitá pre každého, kto si chce tohto papagája kúpiť, alebo inak zaobstarať.

Tento papagáj je zaradený do CITES I, Prílohy ES “A“, patrí teda medzi vzácne druhy ohrozených živočíchov, preto jeho vlastníctvo je upravené zákonom.

S týmto papagájom sa bez povolenia MŽP SR (ministerstva životného prostredia) nesmie obchodovať. Keď chce niekto takéhoto papagája predať, musí mať povolenie: udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, ktoré vydáva MŽP SR.

Bez udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností MŽP SR sa nesmie::

  • kupovať
  • dávať ponuku na kúpu (napr. inzerát)
  • nadobudnúť na komerčné účely
  • využívať na komerčný zisk
  • dávať ponuka na predaj (napr. inzerát)
  • vymieňať
  • držať za účelom predaja

Ten, kto si chce tohto papagája kúpiť (alebo si ho inak zaobstarať):

môže ho kúpiť len od chovateľa, ktorý má na papagája, ktorého predáva platné povolenie: udelenie výnimky zo zákazu komerčných činností, vydané MŽP SR

ČO JE TO CITES:

je to Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

CITES bol podpísaný 3. marca 1973 vo Washingtone a začal platiť od 1. júla 1975.

Pre Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku nadobudol Dohovor CITES platnosť 28. mája 1992.

Po rozdelení ČSFR Slovenská republika zabezpečila pokračovanie členstva dňom 1. januára 1993.

ČO JE ÚČELOM CITES:

Účelom dohovoru je postaviť medzinárodný obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a voľne rastúcimi rastlinami pod spoločnú kontrolu všetkých štátov sveta, aby sa zabezpečila ochrana ohrozených druhov pred úplným vyhubením vplyvom bezohľadného drancovania pre obchodné účely. Dohovor CITES obmedzuje hlavne obchod s jedincami ohrozených druhov získaných z voľnej prírody, kontroluje však i obchod so živočíchmi odchovanými v zajatí.

Jednotlivé druhy sú zaradené do príloh podľa stupňa ohrozenosti.

Príloha I - V prílohe sa nachádzajú druhy bezprostredne ohrozené vyhubením vo voľnej prírode.

Príloha II - Príloha zahŕňa druhy, ktoré by mohli byť ohrozené vyhubením, keby sa obchod s nimi nereguloval.

Príloha III - Do prílohy jednotlivé štáty aktuálne navrhujú druhy, ktoré sú ohrozené na ich území.

Svetová stránka dohovoru CITEC – cites.org

Slovenská stránka dohovoru CITES – cites.sk

Text dohovoru CITES

Zákony, dokumenty, predpisy CITES

Zoznam druhov zaradených do príloh CITES

My sa riadime európskymi zákonmi. Preto pre nás platí NARIADENIE RADY (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 v znení neskorších predpisov o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.

V tomto nariadení sú druhy zaradené do:

Prílohy ES "A" (CITES I)

Prílohy ES "B" (CITES II)

Prílohy ES "C" (CITES III)

NARIADENIE RADY (ES) č. 338/97 na konci ktorého je zoznam druhov zaradených do Prílohy ES "A", Prílohy ES "B", Prílohy ES "C"

Papagáj sivý - Žako Kongo je zaradený do CITES I, Prílohy ES “A“.

Papagáje, zaradené do CITES I, Prílohy ES “A“ musia byť:

 • označené nedeliteľným, nesnímateľným CITES krúžkom na nohe predpísanej veľkosti od distribútora CITES krúžkov s licenciou od MŽP SR (alebo príslušnej krajiny)
 • musia mať PREUKAZ O PÔVODE EXEMPLÁRA ŽIVOČÍCHA vystavený okresným úradom, odbor starostlivosti o životného prostredia,
 • alebo doklad: VÝNIMKA ZO ZÁKAZU KOMERČNÝCH ČINNOSTÍ (takzvaný ŽLTÝ EURO CITES), vydaný Ministerstvom životného prostredia SR (alebo príslušnej krajiny)

 • musia byť zapísané v druhovej karte
 • nadobudnutie a držbu treba oznámiť MŽP SR do 30 dní od nadobudnutia

Pôvod a výskyt Papagája sivého - Žaka (Psittacus erithacus)

Rok 2011 zmena v taxonómií, rozdelenie druhu Papagáj sivý - Žako

Do roku 2011 mal Žako (Psittacus erithacus) dva poddruhy:

Papagáj sivý - Žako Kongo (Psittacus erithacus erithacus)

Papagáj sivý - Žako Liberijský (Psittacus erithacus timneh)

Od roku 2011 došlo k významnej zmene v taxonómií (kvalifikácii, rozdelenia) Papagájov sivých Žako (Psittacus erithacus).

V roku 2010 navrhla medzinárodná organizácia BirdLife International, aby tieto dva pôvodne deklarované poddruhy boli uznané za samostatné druhy s názvom:

Papagáj sivý - Žako Kongo (Psittacus erithacus) a

Žako liberjiský (Psittacus timneh)

V roku 2011 prišlo k uznaniu týchto dvoch druhov.

V roku 2012 túto novú taxonómiu Žakov prevzala aj Svetová organizácia na ochranu prírody IUCN, správca Červenej knihy ohrozených živočíchov.

Rok 2016 Papagáj sivý - Žako Kongo je preradený z CITES II do CITES I

Dňa 2.10.2016 na celosvetovej konferencii CITES v juhoafrickom Johannesburgu bolo schválené, že sa Papagáj sivý - Žako Kongo (Psittacus erithacus) presúva z CITES II do CITES I.

Táto legislatíva je platná od 4.2.2017

Výskyt vo voľnej prírode

Prirodzeným životným prostredím Papagája sivého - Žako je dažďový prales západnej a strednej Afriky. Obýva aj savanové lesy a otvorenú krajinu. mapa výskytu Papagájov Žako Potravu získava väčšinou z korún stromov a semien tráv. Dožíva sa veku až 60 rokov. Tieto vtáky hniezdia v dutinách stromov.
Aj keď sa ru čne odchované papagáje sivé ľahko socializujú u svojich vlastníkov, divé, neskrotené papagáje tohto druhu si na klietku a život v rodinnom prostredí nikdy nezvyknú. Pri priblížení človeka sú bojazlivé, splašia sa a vydávajú chrčivé zvuky.

Papagáj sivý - Žako Kongo (Psittacus erithacus): vo voľnej prírode sa vyskytuje na ostrovoch Príncipe a Bioko, je rozšírený od juhovýchodu Žako Kongo (Psittacus erithacus) Pobrežia Slonoviny po západnú Keňu, severozápadnú Tanzániu, južného Konga a severnej Angoly.

Žako liberjiský (Psittacus timneh): vo voľnej prírode sa vyskytuje v západných častí vlhkých guinejských pralesov a saván na ich okrajoch v Západnej Afrike od Guiney-Bissau, Žako liberjiský (Psittacus timneh) Sierra Leone a južnej Mali na východnú časť okolia rieky Bandama v Pobreží Slonoviny.

Čo je ručne dokŕmený papagáj:

je to papagáj, ktorý je vybraný z hniezda a namiesto prirodzeného odchovu rodičmi je umiestnený do inkubátora a dokŕmený človekom. Takýto papagáj je prirodzene krotký.

Papagáje v dnešnej dobe môžete kúpiť u:

  Chovateľa papagájov - je to človek, ktorý chová páry papagájov, ktoré odchovávajú mladé.

  Výkupcu - dokrmovača - je to človek, ktorý vykupuje mladé papagáje z búdky, ručne ich dokŕmi a následne predáva.

  Priekupníka - je to človek, ktorý vykupuje papagáje a potom ich ďalej predáva.

  Pašetáka - je to človek, ktorý pašuje, teda nelegálne prináša papagáje do krajiny a tu ich potom predáva.

  V predajni - je to klasický kamenný obchod, kde majiteľ kúpi papagájov a predáva ich vo svojom obchode.

Od koho kúpiť papagája:

Najlepšie je kúpiť papagája priamo u chovateľa papagájov. Chovateľ papagájov dopraje svojim zverencom to najlepšie čo potrebujú, aby ich udržal v dobrej kondícii a výbornom zdravotnom stave. Mladé papagáje dokrmuje vysoko kvalitnými zmesami, ako je napríklad NutriBird A19 od renomovanej firmy Versele-Laga, ktoré zabezpečujú všetky výživné doplnky potrebné na správny vývoj mláďaťa.

Aj tu ale treba byť obozretný. V dnešnej dobe veľa chovateľov chová a odchováva papagáje len za účelom predaja a tvorby zisku. Títo chovatelia niesú tí, ktorí doprajú svojim odchovom tú najkvalitnejšiu stravu a starostlivosť, ale volia lacnejšie alternatívy, aby ich zisk z predaja bol vyšší.

Výkupci - dokrmovači robia túto činnosť len pre peniaze. Vykupujú mladé papagáje a dokrmujú ich zmesami menej kvalitnými, dokonca pomletými granulami, pretože sú lacnejšie a tým je ich zisk pri predaji papagájov väčší. Navyše, keďže vykupujú papagáje od rôznych ľudí, je väčšia pravdepodobnosť zanesenia chorôb. Treba si dať pozor aj na to, že veľa týchto ľudí sa vydáva za chovateľov a predávané vtáky vydávajú za svoje odchovy.

Priekupník robí túto činnosť len za účelom zisku. Papagáje vykupuje a následne predáva. Čas medzi kúpou a predajom strávia papagáje mnohokrát v totálne nevyhovujúcich podmienkach.

V predajni vlastne ani neviete, odkiaľ papagáje pochádzajú, ako dlho v predajni sú a ako sú kŕmené.

Akého papagája kúpiť do bytu:

Je dôležité kúpiť papagája mladého, ručne dokŕmeného a dobre socializovaného , aby bol zvyknutý na človeka a teda prirodzene krotký. Zároveň je veľmi dôležité, aby papagáj bol dobre socializovaný v skupine (kŕdle) svojho druhu a nebol naviazaný na človeka. To znamená, že papagáje by mali byť aj pri ručnom, teda umelom odchove spolu v skupine minimálne 3 a viac kusov papagájov svojho druhu, aby mohla byť dosiahnutá prvá fáza socializácie papagája. Pri dokrmovaní papagájov by sa mali striedať minimálne dvaja ľudia opačného pohlavia, aby si papagáj od mala nenavykol na jedno pohlavie človeka. Chovateľ pri kŕmení by sa nemal s papagájmi mazliť, aby sa na neho nenaviazali. V inzerátoch čítate "predám vymazlené papagáje...", to je pre chov v byte najhoršie čo môže byť. Pravda je tá, že ak vymazleného papagája kúpite, zo začiatku vám to bude vyhovovať. Lenže časom zistíte, že bez vás je papagáj nervózny, nepríjemný, uškriekaný, nevydrží v klietke a stále sa bude domáhať vašej spoločnosti a pozornosti. A časom bude aj s vašou prítomnosťou veľmi otravný, čo sa jeho vekom bude len zhoršovať.
Naopak, papagáj, ktorý nieje naviazaný na človeka, bude kľudný vo svojej klietke, pritom bude rovnako krotký, bude vám chodiť na ruku, môžete ho hladkať, nosiť na pleci, naučí sa rozprávať ....

Je treba si uvedomiť , že každý z nás má svoje povinnosti, niekedy má viac času, inokedy menej. Niekedy príde z práce unavený a je rád, že si môže sadnúť a oddychovať. No a vtedy ocení to, že jeho papagáj sedí kľudne v klietke, nevystrája, nedožaduje sa krikom vypustenia z klietky. Alebo keď ho vyberiete na stojan, nemusíte sa báť, že vám začne lietať po byte a ničiť všetko, čo mu príde do rany.

Výcvik papagája: vo veku 70 dní musí chovateľ zahájiť základný výcvik papagája. Pri výcviku by sa mali striedať, podobne ako pri dokrmovaní, minimálne dve osoby opačného pohlavia, aby si papagáj nenavykol na jedno pohlavie človeka. Týmto výcvikom je zahájená druhá fáza socializácie papagája.

Vek papagája: z vlastnej skúsenosti viem, že ideálny vek pri kúpe Papagája sivého Žako kongo je 80 dní. Papagáj musí byť ale od skúseného chovateľa, ktorý jednak naozaj vie, aký je papagáj starý (má kameru v búdkach a tak vie presný deň vyliahnutia) a má dobrý systém dokrmovania papagája a odstavu (teda systému, ako papagája naučiť samostatne prijímať potravu), aby papagáj vedel už vo veku 75 dní samostatne prijímať potravu. Ďalších 5 dní už len chovateľ sleduje či papagáj prijíma dostatočné množstvo potravy a či je v tomto samostatný.

Potrava v mladom veku: Žako je pomerne konzervatívny papagáj, hlavne čo sa týka potravy. Keď sa v útlom veku nenaučí prijímať určité druhy potravy, v staršom veku ich bude odmietať. Mladé papagáje Žako kongo a potrava Z tohoto dôvodu je podstatné, aby mu bola od mladého veku u chovateľa v čase, keď sa učí samostatne prímať potravu, predkladaná rôznorodá potrava jednak suchej zmesi rôznych zrnín, naklíčených zrnín, rôznych druhov granúl, ovocia a zeleniny (hlavne nakrájané jablká, mrkva a banán musia byť neustále k dispozícii)

Zdravotné testy na PBFD a testy pohlavia analízou DNA:

nie menej dôležité je, aby papagáj, ktorého kupujete, mal spravené zdravotné testy na ochorenie PBFD.

estov na ochorenie PBFD
analízou DNA
Protokol určenia pohlavia
analízou DNA
Protokol testov na ochorenie PBFD analízou DNA pre Papagájov Žako kongoProtokol určenia pohlavia analízou DNA pre Papagájov Žako kongo 

Kúpna zmluva a "Žltý CITES":

Papagáj sivý - Žako Kongo (Psittacus erithacus) je zaradení do CITES I, pri kúpe papagája musíte dostať doklad: VÝNIMKA ZO ZÁKAZU KOMERČNÝCH ČINNOSTÍ (takzvaný ŽLTÝ EURO CITES), vydaný Ministerstvom životného prostredia SR (alebo príslušnej krajiny) z ktorej papagája v rámci Európskej únie kupujete.

VÝNIMKA ZO ZÁKAZU KOMERČNÝCH ČINNOSTÍ
(takzvaný ŽLTÝ EURO CITES)
  
Protokol testov na ochorenie PBFD analízou DNA pre Papagájov Žako kongo  

Žltý CITES ale neobsahuje vaše meno, ale len meno toho, komu bol tento doklad vystavený a papagája, na predaj ktorého bol ten doklad vystavený. Z tohoto dôvodu treba aj Kúpnu zmluvu, ktorá slúži, ako doklad, akým spôsobom a od koho ste papagája získali..

Ako rozoznať mladého Papagája sivého Žaka Konga

Je dôležité, aby ste si boli istý, že kupujete mladého papagája. Jednoducho povedané, Žako vhodný do bytu by pri odbere mal mať dúhovku očí čiernu, len ťažko rozoznateľnú od zreničky viď. obrázok 1. Vtedy si môžete byť istý, že papagáj nieje starší, ako 120 dní, teda 4 mesiace. Pokiaľ má dúhovku očí výraznejšie rozoznateľnú od zreničky, viď obrázok 2, je určite starší, ako 4 mesiace. Ak má dúhovku očí ako na obrázoku 3, je to papagáj vo veku asi 6 mesiacov. Ak má dúhovku očí jemne šedo bielu, ako na obrázoku 4, je to papagáj vo veku asi 9 mesiacov. Ak má dúhovku očí žltú viď. obrázok 5, je to papagáj starší ako rok a pol.

Žako kongo
mladší, ako 4 mesiace
Žako kongo
starší, ako 4 mesiace
Žako kongo
starý 6 mesiacov
Žako kongo
starý 9 mesiacov
Žako kongo
starší ako 1,5 roka
Papagáj sivý Zako kongo - mladší, ako 4 mesiacePapagáj sivý Zako kongo - starší, ako 4 mesiacePapagáj sivý Zako kongo - starý 6 mesiacovPapagáj sivý Zako kongo - starý 9 mesiacovPapagáj sivý Zako kongo - starší ako 1,5 roka
obr. 1obr. 2obr. 3obr. 4obr. 5

Keď je Žako starší ako jeden až jeden a pol roka a má už vyfarbené očné dúhovky na žlto, dá sa jeho vek odhadnúť už len podľa sfarbenia chvosta. Mladý papagáj má chvost tmavo červený s perami lemovanými do čierna, viď. obr. 6. Po prvom preperení, čo je obvykle do dvoch rokov, má chvost jasne červený, viď. obr. 7 nižšie.

Žako kongo - mladý do dvoch rokovŽako kongo - starší ako dva roky   

Žako kongo - mladší, ako dva roky

Žako kongo - starší, ako dva roky
   
obr. 6obr. 7  

Často sa stáva, že ľudia predávajú nechceného papagája a aby ho ľahšie predali, zámerne vám povedia, že je mladší, ako skutočnosti je, len aby ho predali. Alebo sú ľudia, ktorí sa tvária, ako chovatelia, pritom vykupujú takýchto nechcených papagájov a vydávajú ich pri predaji za svojich mladých papagájov, dokonca za svoje odchovy. Pritom sú to papagáje, ktorých majitelia nechcú z rôznych dôvodov... U týchto papagájov je len mizivá šanca, že ich správanie a chov bude bezproblémový. Aj keď niekedy je u takýchto papagájov lákavá cena, nedoporučujem ich kupovať.

Ako sa k papagájovi správať a ako ho vychovávať:

Pri kúpe papagája by vám mal dať skúsený chovateľ cenné a veľmi dôležité rady, ako sa k papagájovi správať a ako ho vychovávať, aby nebol otravný, aby nebol útočný na niektorých členov rodiny, aby sa nestal závislým na jednom členovi rodiny..., aby nelietal svojvoľne po byte, aby neničil nábytok, proste aby sa vám nestal príťažou. Toto nepodceňujte.

Prečítajte si:

U MŇA KÚPENÉ PAPAGÁJE

Prvé kroky pred kúpou Papagája sivého Žaka do bytu:

Prepravka: je potrebné si pripraviť prepravku, v ktorej si papagája prinesiete. Najlepšie takú, čo sa používa pre psov, alebo mačky (ale samozrejme aj inú, môže byť aj menšia klietka...). Prepravka by mala byť dlhá minimálne 36 cm, zas nemusí byť oveľa väčšia. Ak si prepravku od niekoho požičiate, treba ju dobre umyť v teplej vode s nejakým prípravkom na riad a dezinfekčným prostriedkom.

••• foto posuň prstom •••►►►

Prepravka pre Papagáje sivé Žako Kongo (Psittacus erithacus)Prepravka pre Papagáje sivé Žako Kongo (Psittacus erithacus) plastováPrepravka pre Papagáje sivé Žako Kongo (Psittacus erithacus) plastová s bočným otvoromPrepravka pre Papagáje sivé Žako Kongo (Psittacus erithacus) klietkaPrepravka pre Papagáje sivé Žako Kongo (Psittacus erithacus) klietka s bočným otvorom

Klietka a stojan: túto časť si pozorne prečítajte, je viac než dôležitá. Doporučujem pred kúpou papagája, zabezpečiť si klietku a stojan.

Kúpe klietky venujte maximálnu pozornosť, pretože to bude miesto, kde bude papagáj tráviť najviac času a preto sa tam musí cítiť dobre a musí tam byť maximálne spokojný. Na trhu je veľa druhov klietok a bytových volier. Zohnať ale vyhovujúcu, na to treba vynaložiť nadľudské úsilie.

Čo má klietka spĺňať: klietka nemusí byť veľká. Stačí veľkosť 70 cm šírka x 50 cm hĺbka a 70 cm výška, teda aspoň taká, aby sa v nej vedel papagáj rozmávať. V klietke musí byť miska na vodu, miska na suchú zmes zrnín, miska na ovocie a miska na grid (minerálny piesok). Miska na vodu musí byť umiestnená tak, aby si do nej papagáj nemal možnosť našpiniť. Pokiaľ si papagáj vodu kontaminuje trusom, môže to byť pre neho životu nebezpečné. Je dobré, keď má klietka nad dnom rošt, cez ktorý prepadáva trus na dno klietky a zabraňuje papagájovy dostať na na dno a šliapať tak po truse. Hrúbka drátu pre Žaka by mala byť o priemere 2 mm a viac.

Klietka 70 cm x 50 cm x 70 cm pre Papagája sivého Žako kongo

Veľmi podstatná pre psychiku a pokoj papagája je výška umiestnenia klietky. Treba vychádzať zo základného poznatku, že všetci vtáci žijú väčšinou na stromoch a na zemi sa cítia neprirodzene a ohrozene. Čím je vták vyššie, tým sa cíti bezbečnejšie a kľudnejšie.
Podstatné teda je to, že klietka musí byť v takej výške, aby hlavné bidlo, na ktorom papagáj sedí bolo vyššie, ako je výška úrovne našich očí. To znamená, že vo výške asi 170 cm. Len vtedy sa papagáj cíti bezpečne. To vie, alebo by mal vedieť každý chovateľ a samozrejme aj ten, čo klietku navrhoval, konštruhoval, vyrába a predáva. Lenže skutočnosť je úplne iná. Väčšina klietok na stojanoch a bytových volier je vysoká aj so stojanom okolo 160 - 170 cm, takže všetky majú automaticky hlavné bidlo hlboko pod úrovňou očí, takže nespĺňajú najzákladnejšiu potrebu pre chov papagájov (môj otec by povedal: keby to vyrábali cukrári, tak sa tomu nečudujem).

Môžete si byť na 100% istí, že ak nebude Žako v klietke s hlavným bidlom nad úrovňou vašich očí, časom bude nervózny, nespokojný a vy sa budete čudovať prečo. Sú klietky a bytové voliery s vrchným otváraním s bidlom viď. obr. 6. Toto kto vymyslel, tak ... V tomto prípade, keď začnete púšťať papagája na toto bidlo, je jasné, že sa tam bude cítiť omnoho lepšie, ako v klietke na hlavnom bydle, ktoré je nižšie, hlboko pod úrovňou, ako má byť. Lenže potom, keď ho zavriete do klietky, tak je jasné, že tam bude nespokojný, nervózny a bude sa dožadovať vypustenia z klietky.


••• foto posuň prstom •••►►►

Toto je správna výška umiestnenia klietkyVeľmi zlá výška klietky
Minimálne v takejto výške má byť umiestnená klietka pre Papagája sivého Žako kongoToto je správna výška umiestnenia klietky pre Papagája sivého Žako kongoToto je správna výška umiestnenia klietky pre Papagája sivého Žako kongoVeľmi zlá výška klietky pre Papagája sivého Žako kongoVeľmi zlá výška klietky pre Papagája sivého Žako kongoVeľmi zlá výška klietky pre Papagája sivého Žako kongo
obr. 1obr. 2obr. 3 obr. 4 obr. 5obr. 6

Stojan: stojan by mal byť vysoký asi 140 cm, aby bol výrazne nižšie, ako je hlavné bidlo v klietke. To z toho dôvodu, aby papagáj nemal problém vrátiť sa do klietky a tam byť spokojný. Na stojan mu nedávajte ani misku so žrádlom, ani misku s vodou. Stojan slúži len na vychádzku z klietky. To musí mať zafixované aj váš zverenec. Klietka musí byť jeho domovom, kde sa cíti v bezpečí, kde sa cíti dobre, kde je spokojný, má tam potravu, vodu... a rád sa tam vracia.
Na obr. 8 je najvhodnejší stojan pre papagája. Je to z toho dôvodu, že papagáj nemá možnosť ísť nikam z bydla stojanu. Na obrázku 9 a 10 sú menej vhodné stojany pre papagájov. Je to z toho dôvodu, že papagáj, ako zvedavý tvor sa bude snažiť liezť po ploche pod bidlom a na samotnom bidle ho len veľmi ťažko prinútite byť. Tým pádom bidlo prestane plniť svoj účel.

••• foto posuň prstom •••►►►

Klietka + stojan pre papagájaNajvhodnejší stojan pre papagájaMenej vhodné stojany pre papagája
Klietka + stojan pre Papagája sivého Žako kongoNajvhodnejší stojan pre Papagája sivého Žako kongoMenej vhodný stojan pre Papagája sivého Žako kongoMenej vhodný stojan pre Papagája sivého Žako kongo
obr. 7obr. 8obr. 9obr. 10


Papagájčí strom: teraz je veľmi moderné mať doma vedľa klietky nie stojan, ale takzvaný "papagájčí strom". Je to "úžasná vec", aj to dobre vyzerá, aj papagájovi sa to páči, aj návštevám sa to páči. Ale ako potom má vydržať papagáj v kľude v klietke??? Potom musíte počítať s tým, že v klietke bude nervózny, uškriekaný, nepríjemný, možno sa začne aj šklbať... a nepomôže mu ani klietku zakrývať dekou.
   Papagájčí strom     Papagájčí strom
         obr. 11                       obr. 12

Ako som už písal vyššie: je treba si uvedomiť, že každý z nás má svoje povinnosti, niekedy má viac času, inokedy menej. Niekedy príde z práce unavený a je rád, že si môže sadnúť a oddychovať. No a v tedy ocení to, že jeho papagáj sedí kľudne v klietke, nevystrája, nedožaduje sa krikom vypustenia z klietky. Ale aby to tak bolo, je treba počúvať odborníka, dať na jeho rady a potom sa výsledok dostaví.
     Chápem, že tieto veci, ohľadne klietky, stojanu a papagájčieho stromu, ste pravdepodobne ešte nikde nečítali a ani ste o nich nikdy nepočuli. Chápem aj to, že vám je divné, že na základe týchto kritérií je väčšina predávaných klietok a bytových volier nevyhovujúca. To ale len preto, lebo sa týmto dôležitým veciam venuje len málo pozornosti. To sa potom musí niekde odzrkadliť. A aj odzrkadľuje. Výsledky sú vidieť na konštrukciách samotných klietok a bytových volier, ale bohužiaľ aj na psychike a správaní papagájov, chovaných v byte. Prispievajú tomu aj samotní chovatelia, ktorí si pri predaji svojich odchovov privyrábajú aj predajom takýchto nevyhovujúcich zariadení. To sa potom nečudejte, že ich obhajujú.

Ja osobne som robil niekoľko pokusov:
Ako prvý som spravil pokus s odchytovým Žakom (odchytový znamená, že nieje krotký, ani vyliahnutý v zajatí. Je odchytený z voľnej prírody). Žaka som dal do klietky viď. obrázok 3, kde výška hlavného bidla bola výrazne pod úrovňou mojich očí. Žako škriekal, snažil sa lietať po klietke, absolútne sa nedalo priblížiť ku klietky. Klietku som dal do takej výšky, aby bolo hlavné bidlo asi o 10 cm nižšie, ako úroveň mojich očí. Žako bol len o málo kľudnejší, ale stále škriekal a nedalo sa priblížiť ku klietke. Tak som dal klietku do takej výšky, aby bolo hlavné bidlo vo výške mojich očí viď. obrázok 2., čím sa vlastne on sám a jeho pohľad dostal nad mňa. Žako prestal škriekať a lietať po klietke. Keď som sa priblížil ku klietke, čo predtým nebolo možné, Žako len trochu chrčal, jeťil perie, ako by ma chcel zastrašiť a ustúpil do boku klietky, ale stále bol na bidle. Dal som klietku ešte o 20 cm vyššie a Žako zostal úplne kľudný, bez problémov som sa priblížil, nepanikáril dokonca ani pri výmene misiek so žrádlom a vodou.

Tento pokus som robil postupne so štyrmi odchytovými Papagájmi sivými Žako Kongo s rovnakým výsledkom. Z tohto pokusu je jasné, že správna výška klietky je taká, keď nieje hlavné bidlo nižšie, ako výška našich očí.
Aj keby sa niekomu zdalo, že krotký ručne dokrmený papagáj je niečo úplne iné ako papagáj z odchytu, teda divoký, nieje to pravda. Mladé Papagáje sivé Žako sú väčšinou od rodičov z odchytu, maximálne od rodičov z prvej a minimum, ak vôbec, z druhej generácie odchytu. To znamená, že vrodené inštinkty majú stále silné tak, ako ich rodičia.
Ako druhý pokus som robil dlhodobo tento pokus s krotkými, ručne dokrmenými papagájmi Žako. S týchto pokusov je jasné, že papagáje sú najkľudnejšie vtedy, keď je výška hlavného bidla v klietke vyššie, ako úroveň našich očí, najvhodnejší stojan je ten, ktorý je na obrázku 8, že sa vtáčí strom, vrchné otváranie klietky, umiestnenie misiek so žrádlom a vodou na stojan ukázali ako absolútne nevhodné. Že je veľmi dôležité naučiť Žaka na vychádzky z klietky na stojan v stanovenú dobu a na stanovený čas.

Prostredie a poloha klietky:
Žakovia sú veľmi citlivý aj na prostredie, kde sú, na polohu klietky. Pokiaľ sú na mieste (napríklad v prievane, ktorý si človek ani neuvedomuje, alebo kde na nich určitú časť dňa svieti slnko ...) sú s toho tiež nervózny. Toto všetko musíte sledovať, čo má rád a čo nemá, aby u neho nevznikala nervozita.

Potrava:
Pred kúpou Žaka je potrebné zabezpečiť si pre neho potravu. Ja v chove používam a preto aj zo skúseností doporučujem zmes zrnín od firmy Versele-Laga s názvom Prestige Premium African Parrot Loro Parque Mix - táto zmes zrnín bola zložená na základe konzultácii s vedeckým tímom najväčšieho papagájčieho parku na svete Loro Parque (Tenerife), kde túto zmes používajú ako základnú potravu pre Papagájov sivých Žako Kongo. Zmes sa skladá z veľmi pestrej škály zrnín a množstva pochúťok pre papagáje, ako tekvicové semienka, šípky, sušené chilli papričky, píniové oriešky... Krmivo je obohatené o granule, ktoré zabezpečujú ďalší prísun potrebných vitamínov, aminokyselín a minerálnych látok. Viac informácií si prečítajte nižšie v stati: Potrava Papagája sivého Žaka chovaného v byte.

Pri odbere papagája u chovateľa:

Pri odbere papagája u chovateľa, by vám mal chovateľ vysvetliť, ukázať, predviesť a mali by ste si u neho aj prakticky vyskúšať nasledovné veci:

 • Ako brať papagája na ruku, ako sa s papagájom pohybovať, ako dávať papagája na stojan, ako vyberať papagája z klietky, aj ako ho do klietky dávať.
 • Ako sa správať, keď sa papagáj splaší.
 • Ako a čím máte papagája denne sprchovať, ako kropiť vodou, starať sa mu o perie, aby ho mal zdravé a v poriadku a nezačal si ho ohrýzať, alebo šklbadť.
 • Ako papagájovi zabrusovať pazúriky, aby ste neboli od neho dopichaný a doškriabaný.
 • Aké má byť zloženie potravy, pomer suchej zmesi, ovocia a zeleniny, kedy papagájovi čo dávať, aké doplnky stravy, aké vitamíny...
 • Ako máte papagája ďalej cvičiť, aby zostal poslušný, nelietal po byte, neničil nábytok, ale vedel na privolanie priletieť na ruku...

Toto všetko by vám pri odbere papagája mal chovateľ nielen vysvetliť, ukázať a predviesť, ale mali by ste si to u neho aj prakticky vyskúšať tak vy, ako aj členovia vašej rodiny, aby ste po príchode domov neprežívali strach a stres z toho, čo máte robiť. Proste, aby sa vám papagáj nestal aj do budúcna príťažou.

Toto nepodceňujte.

Prvé kroky po kúpe Papagája sivého Žaka do bytu:

Papagája sivý Žako je veľmi inteligentný tvor a preto ho treba vychovávať hneď od malička. V prvom rade nepripustiť, aby sa naviazal na človeka. A preto kupujte žaka ručne dokŕmeného, ale nevymazleného, ale socializovaného. Najlepšie, keď je zo skupiny aspoň 3 a viac kusov. Keď nebude vymazlený a bude dobre socializovaný vo svojom rode, bude vedieť, že nieje človek, ale papagáj a vtedy bude akceptovať všetkých členov rodiny a nemôže sa stať, že bude útočiť na iného člena rodiny. A vtedy je len veľmi minimálna pravdepodobnosť, že sa začne šklbať.

Takže, keď kúpite Žaka, musí mať jednu klietku a jeden stojan (viď. popis vyššie v stati: Prvé kroky pred kúpou ...).

PRÍHOD DOMOV

Keď prídete domov, vyberte papagája opatrne, nenásilne z prepravky a dajte ho na stojan. Buďte pri ňom a sledujte jeho správanie. Je v inom prostredí, musí sa zorientovať. Na stojane ho nechajte asi 10 minút. Potom ho zoberte na ruku, poprechádzajte sa s ním po byte, pohladkajte ho a znovu ho dajte asi na 10 minút na stojan. Potom ho znovu zoberte na ruku, poprechádzajte sa s ním a vložte ho do klietky.

Klietka je pre neho taktiež nové prostredie, takže ho tam nechajte a v ten deň ho z klietky nevyberajte. Je vysoko pravdepodobné, že v klietke sa bude ťažko pohybovať. Nebude dobre vedieť loziť, bude padať. Z toho si nič nerobte, on sa veľmi rýchlo zorientuje a už na druhý, maximálne tretí deň bude po klietke bezproblémovo loziť.

Môže sa stať, že sa prvý, alebo aj druhý deň dostane v klietke do takej situácie, ako by si nevedel poradiť, čo ďalej, trebárs bude niekde visieť. Vy ale nepanikárte. On si musí poradiť sám. Keby ste mu chceli z tejto situácie pomôcť, on v tom strese by to nepochopil, mohol by to brať tak, že mu chcete ublížiť a začal by vás nenávidieť.

Žakovci sú konzervatívny a veľmi ťažko odpúšťajú. Niekedy mu v dobrom úmysle môžete ublížiť a to potom má veľmi zlé následky.

Uvediem príklad: papagáj sa trochu splaší a vyletí na záclonu. Vy v dobrej vôle ho idete dať odtiaľ dole, lebo sa pazúrikmi zamotal do záclony. Lenže papagáj je sám stresovaný z toho, do akej situácie sa dostal. Je vyplašený, možno škrieka, alebo chrčí a nevie, čo má robiť. On v tej chvíli nepochopí, že mu chcete pomôcť, myslí si, že mu chcete ublížiť. Preto, ak sa tak stane, nechajte ho tak než sa z toho nedostane, alebo aspoň tak dlho, aby ste si boli istý, že jeho stres už pominul. Ak je vycvičený, stačí potom dať pred neho ruku, bez toho, aby ste sa ho dotkli, povedať mu “poď” a on si sám prelezie na ruku.

To isté, keď spadne na zem. Netreba k nemu hneď utekať a zdvihnúť ho. Treba ho nechať, nech sa ukľudní. Keď už vidíte, že sa v kľude po zemi prechádza a keď sa k nemu približujete neuteká, ale v kľude vás počká, až vtedy ho zdvihnite. Najlepšie tak, že dáte pod neho ruku, poviete “poď” a on si na ňu vylezie.

Chov Žaka niele zložitý, ani náročný. Treba si ale vžiť určité pravidlá, ktoré musíte dodržiavať.

Tu je návod: papagája vyberte z klietky vtedy, kedy vy chcete. Nikdy nie vtedy, keď chce on. Teraz ešte veľmi možno nechápete o čom píšem, ale je to veľmi podstatné. Viem, že to na začiatku bude ťažké pre celú rodinu, ale keď dáte papagája do klietky, nevšímajte si ho. Nechoďte všetci ku klietke, neobdivujte ho, neskoršie to tiež robiť nebudete. Keď to nevydržíte a budete to tak robiť, papagáj si na to veľmi ľahko zvykne a bude sa tejto pozornosti dožadovať. Ako náhle prídete do miestnosti, bude v klietke vyvádzať, aby zaujal vašu pozornosť.

Keď sa s ním chcete pohrať, radšej ho vyberte von. Môžete ho mať trebárs v obývačke v klietke, ale správajte sa tak, ako doteraz. Pozerajte televízor, rozprávajte sa, keď idete spať, pozdravte ho, zhasnite svetlo a choďte spať.

Z klietky na stojan ho vyberajte vždy v tú istú dobu. Napríklad od 18:00 do 21:00. On sa tam rozmáva, porozpráva... Na stojane mu nedávajte potravu ani vodu. To nech berie len v klietke. Na stojane mu dávajte maximálne z ruky jablko, alebo banán, alebo oriešok. Nieje dobré mať klietku z horným otvorom a púšťať ho tadiaľ von. Potom si na to zvykne a bude to vyžadovať a domáhať sa toho. V žiadnom prípade ho neberte k sebe, keď stolujete a už úplne v žiadnom prípade mu nedávajte ľudskú stravu. Samozrejme, že si ho môžete ponosiť na rukách, alebo na pleci, ale len v čase jeho vychádzky na stojane.

Keď je na stojane a uletí z neho, okamžite ho treba vyhrešiť a vrátiť ho späť na stojan. On pochopí, že to sa nesmie a nebude to robiť. Priletieť zo stojanu musí len na vaše zavolanie.

Takto vychovaný sa vám nebude pýtať mimo klietku v iný čas, ako je naučený. Nebude lietať po byte, ničiť kvetiny, sedačku, nábytok ... A aj keď vám to teraz pripadá, že si ho veľa neužijete, do budúcna budete pyšný, akého máte vychovaného papagája.

Garantujem vám, že ak to takto neurobíte, tak v treťom roku života Žaka (ale aj iného veľkého papagája) zažijete teror a budete ľutovať deň, kedy vo vás skrsla myšlienka kúpiť si papagája.

Žako, aj keď ručne dokŕmený je oproti ostatným papagájom omnoho konzervatívnejší. Ťažšie si zvyká na nové prostredie a prvé dni býva v strese. Prejavuje sa to hlavne riedkym trusom a neprijímaním, alebo prijímaním malého množstva potravy. Preto z týchto vecí nerobte paniku, je to normálne. Samozrejme, je to u každého jedinca individuálne. Jeden začne prijímať potravu okamžite, inému to trvá týždeň. A práve z týchto dôvodov by vám mal dať chovateľ pár dávok dokrmovacej zmesi a naučiť vás, ako ju zarobiť a v prípade potreby večer dokrmiť, aby sa nestalo, že papagáj dehydruje, vyhladne, zostane apatický a prestane úplne prijímať potravu. Mali by ste dostať aj suchú zmes krmiva, ktoré u chovateľa dostával. Je na to zvyknutý a o to rýchlejšie začne u vás potravu konzumovať.
Keď vidíte, že na druhý deň po prinesení papagája neprijíma, alebo prijíma málo potravy, tak si ho zoberte na ruku, alebo dajte na stojan a ponúknite mu z ruky banán a jablko.

Čo sa týka vody. Papagáje pijú veľmi málo vody. Pokiaľ žerú ovocie, tak sa dá povedať, že nepijú skoro vôbec. Preto si aj toto musíte všímať a nepanikáriť.

Ja doporučujem papagájovi dať do klietky po príchode suchú zmes zrnín od chovateľa, piškóty, nakrájané jablko a mrkvu (nakrájajte tak, ako to dostával u chovateľa), poprípade ešte granule. To je potrava, ktorú by mal dostávať u chovateľa denne.

Suchú zmes treba dávať na začiatok 80g (preba si pripraviť nejakú odmerku), aby ste mali prehľad, koľko papagáj zožerie. Do dvoch mesiacoch po prinesení žaka treba dávku suchej zmesi znížiť postupne na 50 g. Ovocie a zeleninu v takom množstve, aby neplytval, ale na začiatok, než si zvykne radšej viac.

Papagáj naviazaný na človeka:

Pokiaľ je papagáj naviazaný na človeka, neustále sa ho dožaduje a chce byť s ním. Ak mu to neumožníte, je nervózny, škrieka, ... dožaduje sa vypustenia z klietky. V podstate nieje možné ho udržať v kľude, ak ste doma a nieje s vami. A aj keď je s vami, začne byť časom veľmi otravný, lebo neustále bude vyžadovať vašu pozornosť. Vekom sa to len zhoršuje. Upne sa na jedného člena rodiny a ostatní sa ho nebudú môcť ani dotknúť. Dokonca môže byť k ostatných členov rodiny agresívny a útočiť na nich.

Papagáj nenaviazaný na človeka:

Ak je papagáj správne vychovaný a nieje naviazaný na človeka, tak je krotký ..., ale nie otravný. Sám sa zabaví v klietke a pri tom si ho môžete kľudne zobrať na ruku, k sebe, naučí sa rozprávať a je rovnako milý k všetkým členom rodiny, dokonca i návšteve.

Papagáj socializovaný:

Čo je to socializácia: socializácia je postupné začleňovanie jedinca do spoločnosti svojho druhu prostredníctvom napodobňovania a identifikácie.

Cieľ socializácie je zaradenie jedinca do spoločnosti svojho druhu a to socializačným procesom, pri ktorom bude jedinec spoznávať jedincov svojho druhu a postupne rozlišovať seba od jedincov svojho druhu a jedincov iného druhu. Práve toto obdobie má mimoriadne veľký význam z hľadiska ďalšieho rozvoja jedinca.

Výsledkom socializácie by mala byť „psychická kvalifikácia“, ktorá je predpokladom k slobodnej participácii na živote v spoločnosti svojho druhu, ako aj v spoločnosti iného druhu, v tomto prípade človeka.

Povaha Papagája sivého Žaka chovaného v byte:

Čo sa týka povahy žaka, kolujú o tom rôzne mýty. Nie Žako má zlú povahu, ale ľudia. Áno, presne tak to je. To si niekto kúpi Žaka, vláči ho po celom byte, furt mu je na pleci samé ťuťuli muťuli. Po čase ho to prestane baviť, alebo proste na to vždy nemá čas a myslí si, že ho potom dá do klietky a on tam bude sedieť, ako vypchaný. To už potom je neskoro vyhovárať sa na povahu papagája.
Papagája treba kupovať socializovaného a vychovávať hneď od malička. Viď. stať vyššie: Prvé kroky po kúpe Papagája sivého Žaka do bytu.

Ako sa učí Žako rozprávať:

Žako sa učí rozprávať úplne prirodzene. To znamená, že ak je v kontakte s vami, teda nieje niekde v miestnosti, kde chodíte tak dva krát za deň, tak postupne začne opakovať to, čo počuje od vás, alebo z televízie, alebo od susedov...
Ako úplne prvé začínajú tieto papagáje napodobňovať výraznejšie zvuky zo svojho okolia, ktoré si ani vy už trebárs neuvedomujete a už ich nevnímate. Napríklad vŕzganie dverí... Potom začínajú vypiskovať, čo veľmi dobre ovládajú, napodobňovať zvonenie telefónu, pípnutie sms, ... Až nakoniec začnú napodobňovať ľudskú reč.
Ak chcete vy aby sa naučil čo vy chcete, tak treba vždy, keď idete k nemu, pozdraviť ho, napríklad “AHOJ”. Keď idete spať “DOBRÚ NOC”... Všetko, čo s ním robíte, treba komentovať. Napríklad, keď mu dávate mrkvu, povedzte mu “ZOBER SI MRKVIČKU”. Keď mu dávate jablko, povedzte mu “ZOBER SI JABĹČKO”...
Ja mám v chove papagája samca, voláme ho Hovorca, ten sa každému, kto ide okolo jeho voliery pozdrají pekne zrozumiteľne “AHOJ”. Keď je vo vnútri, tak sa mi pozdraví v závislosti, kedy tam idem. Keď idem ráno dávať im potravu, pekne pozdraví “DOBRÉ RÁNO. Na obed “DOBRÝ DEŇ” a večer, keď ich idem ešte skontrolovať, alebo v lete zavrieť, tak pozdraví “DOBRÝ VEČER”. Bývame od železničnej stanice asi 3 km vzdušnou čiarou. Ale večer, alebo skôr v noci, keď je úplne ticho, dá sa veľmi slabo počuť, ako na stanici vyhlasujú vlaky. V podstate to ani nepočuť a človek to ani nevníma, ale tento náš Žako Hovorca sa naučil celé vety, ako vyhlasujú vlaky. Keď sedíme v altánku pri volierach, tak upútava na seba pozornosť tak, že vyhlasuje príchody a odchody vlakov, celé vety. Keď je u nás návšteva, nemôžu uveriť tomu, že to ten papagáj dokáže. Navyše ľudia, ktorí nikdy nepočuli Žaka rozprávaľ si myslia, že chraptí a nevyslovuje slová zrozumiteľne. To tak akurát vo filmoch, kde herci dabujú papagájov. Žako rozpráva čistúčko, zrozumiteľne, dokonca dokáže napodobniť mutáciu hlasu jednotlivých členov rodiny. Samozrejme, že nie hneď. Ale do jedného roka už väčšina Žakov dokáže napodobňovať ľudskú reč. Záleží to samozrejme aj na predispozícii jednotlivcov, ale aj od toho, ako sa mu venujete.

Spolužitie Žaka s inými zvieratami:

Čo sa týka spolužitia s inými zvieratami. Ja osobne mám doma psa, môžete ho vidieť aj na fotografiách, takže moji papagáji (teda aj tí mladí) Dražanie psa pri prvých kontaktoch s papagájom
sú na spolužitie so psom zvyknutý od malička. Ale keď si kúpite mladého, krotkého papagája, tak ten si na psa, alebo aj iné zviera veľmi ľahko zvykne. Treba si papagája zobrať na ruku a isť s ním k psovi, aby si ho pes očuchal a zvykol si na neho. Je dobré pri prvých kontaktoch, aby ste mali papagája na jednej ruke a druhú ruku mu položili na chrbát tak, aby sa pri prípadnom splašení nerozletel. Viac, ako na papagája treba pri prvých kontaktoch dávať pozor na psa, aby následky neboli fatálne. Preto pri týchto prvých kontaktoch by niekto z rodiny mal držať psa tak, aby papagájovi pri očuchovaní neublížil, viď. foto.

Ale aj pes veľmi rýchlo pochopí, že papagáj je členom rodiny a bude ho skôr chrániť, ako by mu ubližoval.

••• foto posuň prstom •••►►►

Spolužitie Papagája Žako Kongo s inými zvieratami. Papagáj a pes v tráveSpolužitie Papagája Žako Kongo s inými zvieratami. Papagáj a pes na stoleSpolužitie Papagája Žako Kongo s inými zvieratami. Mladé papagáje a pesSpolužitie Papagája Žako Kongo s inými zvieratami. Mladé papagáje a pesSpolužitie Papagája Žako Kongo s inými zvieratami. Mladé papagáje a pes

Alergie a papagáje:

Čo sa týka alergií, tak človek môže mať alergiu na perie. Pokiaľ pôjdete za svojim lekárom, alebo, ak si chcete byť istý, že vaše deti nemajú alergiu na perie, treba požiadať detského lekára, aby vaše dieťa dal vyšetriť alergológovi ešte pred kúpením papagája.

Potrava Papagája sivého Žaka chovaného v byte:

Základným krmivom pre Papagája sivého Žaka je suchá zmes zrnín - slnečnica pásiková, slnečnica biela, kardi, kukurica, burské oriešky , ovos, jačmeň, pšenica, paddy ryža, pohanka, cédrové orechy, čirók, semenec, tekvicové semienka, mungo fazuľa, dari, proso, hrach, ľanové semienka, repkové jadierka, píniové oriešky, svätojánsky chlieb, šípky, čili paprika... Môžeme pridávať aj špecialne granule pre veľkých papagájov a sušené ovocie.
Suchú zmes zrnín podávame denne a stačí 50 g pre jedného Žaka na ďeň.

••• foto posuň prstom •••►►►

slnečnica
pásiková
slnečnica
pásiková
slnečnica
biela
kardikukuricapohánkaovosovos lúpaný
Potrava Papagája sivého Žaka Slnečnica pásiková pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Slnecnica pásiková Kisvardai - Keňa pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Slnecnica biela pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Kardy pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Kukurica pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Pohanka pre papagáje pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Ovos pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Ovos lúpaný pre papagáje
jačmeňpšenicapady ryžadarimungo
fazula
ciroksemenectekvicové
jadierka
Potrava Papagája sivého Žaka Jačmeň pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Pšenica pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Paddy ryža pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Dari pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Mungo fazula pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Cirók pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Semenec pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Tekvicové jadierka pre papagáje
        
proso
červené
proso
žlté
proso
senegalské
proso
senegalské
ľanové
semienka
hrachhrachlesklica
Potrava Papagája sivého Žaka Proso červené pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Proso žlté pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Proso senegalské červené pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Proso senegalské žlté pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Ľanové semienka pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Hrach pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Hrach pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Lesklica pre papagáje
        
píliové
oriešky
svätojánsky
chlieb
popkornšípkyčili
paprika
kešu orechypalmové
orechy
makadamové
orechy
Potrava Papagája sivého Žaka Píniove oriešky pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Svätojanský chlieb pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Popkorn pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Šípky sušené pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Čili paprika pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Kešu orechy pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Palmové orechy pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Macadamove orechy pre papagáje
vlašské
orechy
burské
oriešky
lieskové
orechy
cédrové
orechy
pekanové
orechy
pistáciemandlepara
orechy
Potrava Papagája sivého Žaka Vlašské orechy pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Burské oriešky pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Lieskové orechy pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Cédrové orechy pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Pekanové orechy pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Pistácie pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Mandle pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Para orechy pre papagáje
        
granule
NutriBird trop
granule
NutriBird klas
granuke
Kaytee
     
Potrava Papagája sivého Žaka granule pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Granule nutribird pre papagájePotrava Papagája sivého Žaka Granule kaytee pre papagáje     
 
Ja doporučujem kupovať už namiešanú zmes zrnín od renomovanej firmy Versele-Laga, Prestige Premium African Parrot Loro Parque Mix. Táto zmes obsahuje vyvážený pomer 21 druhov zrnín a granúl potrebných pre vitalitu a zdravie papagája. Táto zmes zrnín je zložená na základe konzultácii s vedeckým tímom najväčšieho papagájčieho parku na svete Loro Parque (Tenerife), kde túto zmes používajú ako základnú potravu pre Papagájov sivých Žako Kongo.
Potrava Papagája sivého Žaka Loro Parque Mix balenie         Potrava Papagája sivého Žaka Loro Parque Mix zmes

Pokiaľ by ste sa rozhodli sami si namiešať suchú zmes zrnín pre Žaka, tak by táto zmes mala obsahovať tento pomer zrnín (jedná sa o pomer váhy, nie objemu). Takto namiešanú zmes, ale bez granulí, môžete používať aj na nakličovanie:

slnečnica pásiková15%
slnečnica biela12%
paddy ryža12%
kardi10%
granule8%
pohanka8%
ovos lúpaný7%
pšenica (žito)6%
kukurica5%
burské oriešky olúpané, nepražené4%
dari3%
čirók2%
semenec2%
čili paprika sušená2%
šípky sušené1%
tekvicové semienka1%
jačmeň1%
mungo fazuľa1%


Denne podávame ovocie a zeleninu - jablká, hrušku, čerešne, hrozno, banán, granátové jablko, slivky, marhule, broskyne, jahody, maliny, ríbezle, egreš, pomaranč, mandarinku (všetko čerstvé aj sušené), papriku, paradajky, mrkvu, hlávkový šalát, uhorku, hviezdicu prostrednú, púpavu aj s koreňom, jarabinu vtáčiu... Podávame aj nedozretý hrach v strukoch, kukuricu v pliečnej zrelosti pokrájanú na kláskoch ...
Ovocie treba podávať v takom množstve, aby ním papagáj neplytval... a nechať len tak dlho, aby sa neskazilo a nespôsobilo papagájovi zdravotné problémy.

••• foto posuň prstom •••►►►

JablkáHruškyČerešneHroznoBanánGranátové jablko
Potrava Papagáj sivý Žak Kongo Jablká pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Hrušky pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Čerešne pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Hrozno pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Banán pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Granátové jablko pre papagáje
Slivky BystrickéSlivky ringlotySlivky ringlotyMarhuleBroskyneSušené ovocie
Potrava Papagáj sivý Žak Kongo Slivky Bystrické pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Slivky ringloty pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Slivky ringloty pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Marhule pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Broskyne pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Sušené ovocie pre papagáje
JahodyMalinyRíbezleEgrešPomarančMandarinka
Potrava Papagáj sivý Žak Kongo Jahody pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Maliny pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Ríbezle pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Egreš pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Pomaranč pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Mandarinka pre papagáje
PaprikaParadajkyHrkvaHlávkový šalátHviezdica prostrednáJarabina
Potrava Papagáj sivý Žak Kongo Paprika pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Paradajky pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Mrkva pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Hlávkový šalát pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Hviezdica prostredná (Stellaria media) pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Jarabina pre papagáje
Agátový kvetUhorkyPúpava aj
s koreňom
Mladý hrachKukurica
v mliečnej zrelosti
podávame
nakrájanú
Potrava Papagáj sivý Žak Kongo Agátový kvet pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Uhorky pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Púpava aj s koreňom pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Mladý hrach v struku pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Kukurica v mliečnej zrelosti pre papagájePotrava Papagáj sivý Žak Kongo Kukuricu v mliečnej zrelosti podávame nakrájanú

Naklíčené zrniny - papagájovi môžeme (nieje nutné) podávať aspoň raz týždenne naklíčené zrniny. Podávame ich zásadne ráno a dobre prepláchnuté. Na obed ich odstránime aj v prípade, že nieje všetko spotrebované a nahradíme suchou zmesou. Klíčené zrniny nieje nutné podávať, pokiaľ papagáj žerie dostatočné množstvo ovocia a zeleniny. Pokiaľ nemáte dobré skúsenosti s nakličovaním, aby nebolo skysnuté, alebo zaplesnené, radšej to papagájovi nedávajte. Naklíčené zrniny keď prepláchnete a ovoniate, tak musí voňať. Akonáhle cítite nejaký aj keď len mierny zápoch, radšej to vyhoďte. Papagáj nieje sliepka, že strávi všetko. Mohol by na pokazené, alebo splesnené naklíčené zrniny aj uhynúť.
Potrava Papagáj sivý Žak Kongo Naklíčená zmes papagáje

Vajce - papagájovi dávame raz týždenne uvarené slepačie vajce na tvrdo, pokrájané na kocky aj so škrupinou.
Potrava Papagáj sivý Žak Kongo Vajce nakrájané pre papagáje

Vodu meníme minimálne raz denne.

Konáriky na ohrýzanie

 papagájovi treba pravideľne dávať konáriky zo stromov, najlepšie mladé výhonky na okus. Potrebuje to jednak, aby sa nenudil, ale aj na trávenie a obrusovanie zobáka. V týchto veciach netreba experimentovať,  aby sa vták neotrávil podaním konárika z nevhodného stromu. Treba mu dávať len  konáriky z ovocných stromov ako jabloň, čerešňa, hruška, marhuľa. Veľmi radi majú konáriky z borovice, smreku a cedrov. Ale hlavne im treba dávať konáriky z VŔBY. Vŕba neobsahuje nič, čo by mohlo vtákom uškodiť. Naopak, obsahuje liečivé látky. Roku 1838 bola z kôry vŕby bielej po prvý raz izolovaná kyselina salicylová, z nej potom bol roku 1899 synteticky pripravený aspirín. Kyselina salicylová má analgetické a protizápalové účinky, potlačuje sekrecie prostaglandinu a tlmí horúčku. Na rozdiel od aspirínu však neznižuje zrážanlivosť krvi a nedráždi žalúdočnú sliznicu.Využite ročné obdobia a doprajte svojmu zverencovi aj konáriky a pukmi, kvetmi a plodmi. v zime holé, v lete aj z listami.Konáriky nedávajte zo stromov pri ceste, sú nasýtené splodinami z výfukov áut.

••• foto posuň prstom •••►►►

Konáre vŕbyKonáre boroviceKonáre cedruKonáre smrekuKonáre boroviceKonáre čerešne
s plodmi
Konáre vŕby na ohrýzanie pre Papagája sivého Žako kongoKonáre borovice na ohrýzanie pre Papagája sivého Žako kongoKonáre cedru na ohrýzanie pre Papagája sivého Žako kongoKonáre smreku na ohrýzanie pre Papagája sivého Žako kongoKonáre ovocných stromoc na ohrýzanie pre Papagája sivého Žako kongoKonáre čerešne s plodmi na ohrýzanie pre Papagája sivého Žako kongo

Vitamíny a minerály:

Vitamíny - pokiaľ papagáj žerie veľa ovocia a zeleniny a má pestrú stravu, s vitamínmi to netreba preháňať.
Keďže je Žako náchylný na odvápnenie, je potrebné mu podávať preventívne Orlux CALCI-LUX, vápnikový prípravok pre vtáky rozpustný vo vode, v množstve 1 zarovnanú odmerku (4g) na 250 ml pitnej vody 4 za sebou idúce dni v mesiaci. Pre lepšie vstrebávanie vápnika môžete podávať spolu s Orlux OMNI-VIT v množstve 1 zarovnanú odmerku (1g) na 250 ml pitnej vody. Tento vitamín naviac zvyšuje kondíciu papagája.
V letných mesiacoch je dobré dávať do vody ACIDOMID E pre konzerváciu pitnej vody a zamedzeniu nežiaduceho rozvoja patogénnych baktérií a plesní v napájacej vode. Podáva sa v množstve 10ml na 1 liter vody.

Orlux Calci-luxOrlux Omni-vitObrúsený drápik
Vitamíny Orlux Calci-lux pre Papagája sivého Žako kongoVitamíny Orlux Omni-vi pre Papagája sivého Žako kongotVitamíny Acidomid E pre Papagája sivého Žako kongo
Minerály - papagáj musí mať k dispozícii v jednej miske neustále minerálny piesok, ktorý podporuje jeho trávenie. Papagáj by mal mať k dispozícii neustále aj sépiovú kosť na ohrýzanie, ako zdroj vápnika.

Sépiová kosťGrit
Sépiová kosť pre Papagája sivého Žako kongoGrit pre Papagája sivého Žako kongo

Dezinfekcia:

Preventívne, minimálne dva krát do roka by ste mali klietku, kde sa papagáj nachádza, ale bidlá, stojan, misky na žrádlo a vodu a všetko s čím príde do styku vydezinfikovať.

Dezinfekcia by sa mala spraviť proti parazitom a proti vírusov, baktériám a hubám.

Ja doporučujem následovné prípravky, ktoré si môžete bežne zakúpiť u veterinára:

NEOSTOMOSAN

Je to vhodný prípravok na liečbu a likvidovanie vonkajších parazitov v chovoch vtákov a v chovných zariadeniach vôbec.

Aplikuje sa formou postreku. Treba vystriekať kompletne celú klietku a všetky miesta kde sa papagáj nachádza, včetne napríklad stajana... postrek môže ísť aj priamo na vtáka aj keď to nedoporučujem z dôvodu mierneho dráždenia oka. Inak aj rozdráždené oko sa to dostane do normálu zhruba za 1 deň, keď vyprchá účinná látka z povrchu tela.

Neostomosan sa riedi s vodou v pomere 5 ml Neostomosanu na 2 - 2,5 l vody. Roztok sa zafarbí po zmiešaní do biela a má typickú vôňu.

Aplikáciu odporúčam zopakovať aspoň 2-3 krát v intervale 5-7 dní, aby sa zlikvidovali všetky vývojové štádiá parazitov.

VIRKON S

Je to vysokoúčinný širokospektrálny virocídny prípravok na likvidovanie vírusov, baktérií a húb.

Aplikuje sa formou postreku. Je v práškovej forme.

Riedi sa 10g VIRKON S do jedného litra vody. Podobne, ako s NEOSTOMOSANom, všetko dôkladne vystriekať.

Týmto prípravkom kompletne vydezonfikujte aj misky na žrádlo a vodu.

Veterinárna starostlivosť:

Papagáj sivý Žako Kongo vyžaduje minimálnu veterinárnu starostlivosť. Raz ročne treba pozbierať čerstvý trus do skúmavky (dostanete kúpiť v lekárni) a zaniesť na rozbor veterinárovi. V žiadnom prípade netreba papagája preventívne odčervovať. Odčervovaním sa zásadným spôsobom naruší črevná flóra a zaťaží sa organizmus. Navyše, neodborným odčervením sa môže spôsobiť úhyn jedinca, alebo spôsobiť veľké zdravotné problémy. Odčervovanie sa robí len na základe pozitívneho nálezu v truse po rozbore veterinára, ktorý zároveň aj určí spôsob odčervenia, ako aj rehabilitáciu a nasadenie vitamínov na obnovenie črevnej flóry a imunity.

Ak už odčervovať, ja doporučujem prípracok S76

S76je to prípravok na odčervenie papagájov proti vnútorným aj vonkajším parazitom. Tento prípravok doporučujem preto, lebo je oproti iným liekom na odčervenie k vtáčiemu organizmu veľmi šetrný.

Dáva sa do pitnej vody - 5 ml S76 na 1 liter vody.

Keďže účinná látka je vo vode aktívna iba 7 hodín, ja doporučujem následovný postup:

1. Večer okolo 20:00 odstráňte vtákom vodu.

2. Ráno o 9:00 im dajte vodu s prípravkom S76

3. o 15:00 im dajte novú vodu s prípravkom S76

Takto to robte: 1 a 2 deň, potom 9 a 10 deň a 20 a 21 deň. Je to z toho dôvodu, aby sa odstránili všetky vývojové štádiá parazitov.

V dni, kedy odčervujete papagájom dávajte iba suchú zmes na kŕmenie. Ak by ste im dávali ovocie, vodu by nepili, alebo pili len málo.

U krotkých papagájov je lepšie im namiesto dávania prípravku do vody, klapnúť jednu klapku prípravku S76 na kožu pod krídlo.

Starostlivosť o drápky:

Za normálnych okolností starostlivosť o drápky nieje potrebná. Aby papagájovi drápky neprerastali, je potrebné poskytnúť mu také bidlo, na ktorom sa mu drápky budú obrusovať same. Všeobecne, ak má papagáj k dispozícii viac bidiel, je potrebné poskytnúť mu bidlá rôznej hrúbky. Hlavné bidlo však musí byť také, aby bolo pre papagája pohodlné a zároveň účelné z hľadiska obrusovania drápkov - viď obrázok 1. Ak aj napriek tomu drápky prerastajú, alebo sú ostré, čo je problém pri sadaní na ruku, je potrebné ich obrúsiť, alebo zastrihnúť. V tomto prípade doporučujem radšej obrúsiť pilníkom na nechty, aby pri strihaní neprišlo k prestrihnutiu živej časti v drápku a následnému krvácaniu. Ako obrusovať, alebo strihať drápky je vyobrazené na druhom obrázku.

Hrúbka hlavného bidlaÚprava drápku
zastrihnutím,
alebo zabrúsením
Obrúsený drápik
Hrúbka hlavného bidla Papagája sivého Žako kongoÚprava drápku zastrihnutím, alebo zabrúsením Papagáj sivý Žako kongoObrúsený drápik Papagája sivého Žako kongo
obr. 1obr. 2obr. 3

Starostlivosť o perie:

Pre dobrú kvalitu peria je potrebné papagája raz denne rosiť klasickým rozprašovačom na vodu. Rosíme vždy len čistou vodou.
Rozprašovač pre Papagája sivého Žako kongo

Životu nebezpečné pre papagája sú:

Teflón - pokiaľ používate v kuchyni teflón, alebo teflónový riad, musíte si byť vedomý, že jeho používanie pri varení ... je pre papagája životu nebezpečný. Teflónové výpary sú pre papagája tak vysoko toxické, že po ich vdýchnutí s vysokou pravdepodobnosťou uhynie.

Jablkčné zrnká - býva zlým zvykom, že keď niektorý člen rodiny zje jablko, tak ohryzok dá papagájovi. Toto nikdy nerobte. Jablčné zrnká (jadierka), ktoré sa nachádzajú v ohryzku jablka, sú pre papagájov toxické a životu nebezpečné. Jablko dávajte papagájovi tak, aby bolo zbavené jadierok.

Avokádo - je pre papagája vysoko toxické a už v malom množstve ohrozuje jeho život..

Plesne - sú pre papagája životu nebezpečné. Z tohto dôvodu je treba používať zrniny, ktoré plesne neobsahujú. Aj z tohoto dôvodu je treba používať zmesi zrnín od renomovaných firiem, ktoré majú technológiu, ktorou zbavia zrniny pred balením plesní, mikroorganizmov a ďalších škodlivých látok, ako aj vajíčok, lariev a zárodkov hmyzu.

Ovocie a naklíčené zrniny treba nechať papagájovi len tak dlho, aby sa na nich nestačili vytvoriť plesne.

Anatómia papagája:

analízou DNA DNA  
PBFDPBFDPBFDPBFD

Papagáj sivý - Žako Kongo (Psittacus erithacus)

Papagáj sivý - Žako Kongo
(Psittacus erithacus)

Amazoňan modročelý (Amazona aestiva)

Amazoňan modročelý
(Amazona aestiva)

Ara ararauna

Ara modrožltá
(Ara ararauna)

Kakadu žltochocholatý Eleonora (Cacatua galerita eleonora) 

Kakadu žltochocholatý
(Cacatua galerita eleonora)

© František Bako 1992-2020

error: Content is protected !!